xà phòng hóa hoàn toàn

Câu hỏi:

09/11/2019 201,828

Bạn đang xem: xà phòng hóa hoàn toàn

Xà chống hóa trọn vẹn 17,24 gam hóa học rộng lớn cần thiết vừa phải đầy đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ nhận được lượng xà chống là

B. 17,80 gam

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án B

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH t° 3RCOONa + C3H5(OH)3.

Có nglixerol = nNaOH3 = 0,02 mol 

⇒ sát dụng bảo toàn lượng tao có:

mxà phòng = mmuối

= 17,24 + 0,06.40 – 0,02.92 = 17,80 gam

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

đun rét 0,2 mol este đơn chức X với 135 ml hỗn hợp NaOH 2M. Sau phản xạ xẩy ra hàn toàn, cô cạn hỗn hợp nhận được ancol etylic và 19,2 gam hóa học rắn khan. Công thức kết cấu của X là?

A. CH3COOC2H5

B. C2H3COOC2H5

C. C2H5COOCH3

D. C2H5COOC2H5

Câu 2:

Etyl axetat ko thuộc tính với ?

A. O2, to

B. Dung dịch Ba(OH)2 đun rét.

C. H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng)

D. H2 (xúc tác Ni, đun nóng)

Câu 3:

Este A được pha trộn kể từ α-amino axit và ancol metylic. Tỉ khối khá của A đối với hiđro vày 44,5. Công thức kết cấu của A là

A. H2NCH2CH(NH2)COOCH3

B. H2NCH2COOCH3

Xem thêm: dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit

C. H2NCH2CH2COOH

D. CH3CH(NH2)COOCH3

Câu 4:

Tỉ khối khá của este no, đơn chức, mạch hở X đối với không gian vày 2,5517. Công thức phân tử của X là

A.

B. 

C. 

D. 

Câu 5:

Chất X đơn chức với công thức phân tử . Cho 7,4 gam X nhập hỗn hợp NaOH vừa phải đầy đủ, đun rét cho tới phản xạ trọn vẹn, cô cạn hỗn hợp nhận được 6,8 gam hóa học rắn khan. Công thức của X là

A.

B.

C.

D.  

Câu 6:

Xà chống hóa trọn vẹn 265,2 gam hóa học rộng lớn (X) vày hỗn hợp KOH nhận được 288gam một muối hạt kali có một không hai. Tên gọi của X là

A. tripanmitoyl glixerol (hay tripanmitin).

B. trilinoleoyl glixerol (hay trilinolein).

C. tristearoyl glixerol (hay tristearin).

D. trioleoyl glixerol (hay triolein).

Xem thêm: unit 1 lớp 12 mới

TÀI LIỆU VIP VIETJACK