ý nghĩa về mặt di truyền của sự trao đổi chéo nhiễm sắc thể là

Câu hỏi:

01/08/2019 81,208

Bạn đang xem: ý nghĩa về mặt di truyền của sự trao đổi chéo nhiễm sắc thể là

A. Làm tăng con số NST nhập tế bào

B. Tạo đi ra sự ổn định toan về vấn đề di truyền

C. Tạo đi ra nhiều loại phó tử, thêm phần dẫn đến sự nhiều chủng loại sinh học

Đáp án chủ yếu xác

D. Duy trì tính đặc thù về cấu tạo NST

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm này tại đây đem ở hạn chế phân tuy nhiên không tồn tại ở nguyên vẹn phân?

A. Xảy đi ra sự tiếp hợp ý và hoàn toàn có thể đem hiện tượng lạ trao thay đổi chéo

B. Có sự phân loại của tế bào chất

C. Có sự phân loại nhân

D. NST tự động nhân song ở kì trung lừa lọc trở nên những NST kép

Câu 2:

Giảm phân chỉ xẩy ra ở loại tế bào này sau đây?

A. Tế bào sinh dưỡng

B. Tế bào phó tử

C. Tế bào sinh dục chín

D. Hợp tử

Câu 3:

Sự tiếp hợp ý và trao thay đổi chéo cánh NST ra mắt ở chu kì này nhập hạn chế phân?

A. Kì đầu I

Xem thêm: de thi tiếng việt lớp 5 cuối kì 2

B. Kì thân ái I

C. Kì đầu II

D. Kì thân ái II

Câu 4:

Trong hạn chế phân, những NST xếp bên trên mặt mày phẳng lì xích đạo của thoi phân bào ở?

A. Kì thân ái I và kì sau I

B. Kì thân ái II và kì sau II

C. Kì thân ái I và kì thân ái II

D. Cả A và C

Câu 5:

Phát biểu này tại đây đích với việc phân li của những NST ở kì sau I của hạn chế phân?

A. Phân li những NST đơn

B. Phân li những NST kép, ko tách tâm động

C. NST chỉ dịch rời về 1 vô cùng của tế bào

D. Tách tâm động rồi mới nhất phân li

Câu 6:

Những tuyên bố này sau đấy là đúng vào khi nói đến hạn chế phân?

(1) Giai đoạn thực tế thực hiện giảm sút 1/2 con số NST ở những tế bào con cái là hạn chế phân I

(2) Trong hạn chế phân đem gấp đôi nhân song NST ở nhị kì trung gian

(3) Giảm phân sinh đi ra những tế bào con cái đem con số NST giảm sút 1/2 đối với tế bào mẹ

(4) Bốn tế bào con cái được sinh đi ra đều phải sở hữu n NST như thể nhau về cấu trúc

Những phương án vấn đáp đích là

A. (1), (2)

B. (1), (3)

C. (1), (2), (3)

Xem thêm: tại sao hiến chương của liên hợp quốc là văn kiện quan trọng nhất